Nacionalna služba za zapošljavanje

NAMENJENO 47.5 MILIONA DINARA: Za podršku zapošljavanju u Vojvodini

NAMENJENO 47.5 MILIONA DINARA: Za podršku zapošljavanju u Vojvodini

ZA realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja, a u skladu sa Pokrajinskim akcionim planom zapošljavanja za 2022. godinu, Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam je u novom ciklusu javnih konkursa u oblasti zapošljavanja opredelio sredstva od 47,5 miliona dinara za samozapošljavanje, zapošljavanje nezaposlenih lica i za finansiranje sprovođenja javnih radova na teritoriji Pokrajine.

24. 03. 2022. u 14:04