ratovi

FELJTON - ČAROLIJA GLUME I HRABROSTI. Umetnicu Velu Nigrinovu je obožavao i ženski i muški deo Beograda, sve do njene prerane smrti

FELJTON - ČAROLIJA GLUME I HRABROSTI. Umetnicu Velu Nigrinovu je obožavao i ženski i muški deo Beograda, sve do njene prerane smrti

OTAC joj je bio Čeh, majka Nemica, rođena je u LJubljani 1862, kao Avgusta. Svoj život vezala je za Srbiju u kojoj je ostavila neizbrisiv trag u pozorišnom, ali i boemskom životu prestonice. Avgusta je ime dobila po ocu, kao prvo dete u braku gde su, posle nje, rođene još tri ćerke i dva sina. Sve ćerke su postale glumice, ali nijedna kao Vela.

01. 06. 2021. u 18:00

INTERVJU Milovan Vitezović: Ako se jeziku presuđuje, odseca se

INTERVJU Milovan Vitezović: Ako se jeziku presuđuje, odseca se

IZNAD istorije, ratova i država koju stvaraju moćne vojskovođe, u kojoj se pokazuju do mita neustrašivi junaci, stoji istorija ljudske borbe da se čovek, ljudi i narodi što više izdignu, to jest istorija ljudske civilizacije, te čudesne brojanice kultura naroda. Tu istoriju stvaraju oni koji su umom i duhom najmoćniji.

23. 05. 2021. u 11:00

POVLAČENJE ILI PROTIVUDAR: Vojvoda Mišić je ostao usamljen u zalaganju za ofanzivu

POVLAČENJE ILI PROTIVUDAR: Vojvoda Mišić je ostao usamljen u zalaganju za ofanzivu

ODLUKA o konačnom napuštanju otadžbine, bez odlučujuće bitke, ostavila je težak utisak na srpske oficire i vojsku. Načelnik štaba Šumadijske divizije drugog poziva, generalštabni major Dušan Simović, potonji general avijacije, u pismu vojvodi Stepi Stepanoviću, svome nadređenom, od 27. novembra tražio je bitku, umesto povlačenja: "Ostajmo ovde, na ovoj poslednjoj grudi slobodne Srbije i umrimo časno".

15. 03. 2021. u 18:00

FELJTON - KAPITULACIJA NAJGORE REŠENJE: U seobi države studenički monasi poneli su mošti prvog kralja iz dinastije Nemanjić

FELJTON - KAPITULACIJA NAJGORE REŠENJE: U seobi države studenički monasi poneli su mošti prvog kralja iz dinastije Nemanjić

SRPSKA Vrhovna komanda izdala je, konačno, 25. novembra u Prizrenu, zvanično naređenje o povlačenju vojske preko Crne Gore i Albanije. Komandantima armija data su uputstva o pravcima i načinu povlačenja. Glavnina, koja se sastojala od Prve, Druge, Treće armije i trupa odbrane Beograda, trebalo je da se kreće pravcem Peć, Andrijevica, Podgorica, Skadar.

14. 03. 2021. u 17:23