Sprečavanje službenog lica u obavljanju službene dužnosti