PRIVREDNA komora Srbije je u saradnji sa lokalnom samoupravom u Trsteniku otvorila je šalter za preduzetnike, na kojem poslodavci koji vode mala i srednja preduzeća, ali i početnici u biznisu, mogu da dobiju sve potrebne informacije u vezi sa svojim pravima i obavezama.

Komentari (0)