”VIDELI smo se u Kruševcu par dana pre nego da ode u bolnicu, sedeli smo, pričali, već je malo kašljao... Čuli smo se zadnji put 28. septembra, kada smo gostovali na festivalu u Leskovcu, bio je primljen, nije mogao lepo da govori, sutradan je već bio nedostupan.

Komentari (1)