Feljton

BERLINSKI ZID IZMEĐU NEMAČKE, EVROPE I SRBIJE

Berlinski zid čija je gradnja počela 13.8.1961. bio je, i ostao, simbol Hladnog rata, podela na Zapad i Istok (Berlina), dva sveta u Evropi, ali i šire. Premda po veličini nije uporediv sa Kineskim zidom njegova simbolika je mnogo veća i značajnija. Berlinski zid je, kao simbol „podeljene Nemačke”, probijen 9.11.1989. (a kasnije najvećim delom je i srušen), ali percepcija podele koju on označava je ostala i dalje u sećanju.

Tekstovi

FELJTON - VELIKE SILE DUGO PAMTE:  Nemačka,  daleko najsnažnija i najuticajnija država EU, nije saveznik Srbije na putu ka EU

FELJTON - VELIKE SILE DUGO PAMTE: Nemačka, daleko najsnažnija i najuticajnija država EU, nije saveznik Srbije na putu ka EU

ČESTO se, bar kod nas, prilikom raznih ocena i kvalifikacija, ne pravi dovoljno jasna formalna razlika između Nemaca tj. državljana Nemačke (SRN, odnosno nekadašnjeg Nemačkog Rajha u granicama iz 1914. i 1919. sve do 1937.) i Austrijanaca tj. državljana Austrije (kao dela nekadašnje Austrougarske), pa se za mnoge stvari u Drugom svetskom ratu, bar što se tiče Balkana, okrivljuju Nemci (iz tadašnje i sadašnje Nemačke), iako su to učinili Austrijanci (koji su etnički Nemci).

14. 04. 2023. u 18:00

FELJTON - TITO SKIDA NEMAČKOJ HIPOTEKU PROŠLOSTI: Pitanje ratnog obeštećenja trebalo da se reši u okviru ekonomske saradnje

FELJTON - TITO SKIDA NEMAČKOJ HIPOTEKU PROŠLOSTI: Pitanje ratnog obeštećenja trebalo da se reši u okviru ekonomske saradnje

PREMA procenama Državne komisije za ratnu štetu, pretrpljena je direktna materijalna šteta (gubitak nacionalnog bogatstva) u visini od 9.145.000.000 dolara (prema cenama iz 1938. i obračunskom kursu 44 dinara za 1 dolar), a od toga Nemačka je odnela ili opljačkala 7.120.000.000 dolara, dok su 2.025.000.000 dolara štete naneli su Mađari, Bugari i Italijani.

12. 04. 2023. u 18:00

FELJTON - BESPOŠTEDNA PLJAČKA PRIRODNIH BOGATSTAVA: Plansko uništavanje i ekonomsko izrabljivanje počelo odmah po vojnoj okupaciji

FELJTON - BESPOŠTEDNA PLJAČKA PRIRODNIH BOGATSTAVA: Plansko uništavanje i ekonomsko izrabljivanje počelo odmah po vojnoj okupaciji

PROTIVNO propisanom principu, država je prisvojila najveći deo primljenih reparacija, koristeći ih često za pokrivanje svojih budžetskih deficita, jedan deo ustupljen je vlasnicima industrijskih i rudarskih preduzeća i manjem broju opština, dok su stotine hiljada oštećenih građana morale da se zadovolje državnim obveznicama ratne štete.

11. 04. 2023. u 18:00

FELJTON - PRIPREME ZA AGRESIJU NATO NA SR JUGOSLAVIJU: Kinkel pomaže kosovske Albance, naoružava, obučava i finansira tzv. OVK

FELJTON - PRIPREME ZA AGRESIJU NATO NA SR JUGOSLAVIJU: Kinkel pomaže kosovske Albance, naoružava, obučava i finansira tzv. OVK

PAD Berlinskog zida i ujedinjenje Nemačke izazvali su velike promene u Evropi, pošto je to bio geopolitički poraz i za Rusiju i za Francusku, dok se Nemačka pretvorila u neprikosnovenog političkog lidera EZ/EU, sa naraslim uticajem na globalnom planu (pre svega zbog značajnog učešća u finansiranju ključnih međunarodnih institucija).

07. 04. 2023. u 18:00

FELJTON - TRAŽENJE OPRAVDANJA ZA DVA SVETSKA RATA: Nemačka Drugim svetskim ratom „ispravljala nepravdu“ iz Versajskog mirovnog ugovora

FELJTON - TRAŽENJE OPRAVDANJA ZA DVA SVETSKA RATA: Nemačka Drugim svetskim ratom „ispravljala nepravdu“ iz Versajskog mirovnog ugovora

POŠTO se naš feljton bavi prevashodno istorijom i geopolitikom Nemačke i odnosom prema Srbiji, navešćemo neke delove iz „podobne” istorija Nemačke uzete iz knjige litvanskog politikologa Gediminasa Vitkusa („Evropski mozaik: 28 država Evropske unije”) čiji je izdavač Delegacija EU u Beogradu, i to u zavidnom tiražu od preko 9.000 primeraka (za dva izdanja - 2015. i 2017) i koja se deli besplatno kao promotivna literatura .

24. 03. 2023. u 18:00