„Ni u jednom javnom istupanju, intervjuu ili tekstu nisam pomenuo olako potpisivanje ili davanje bilo čega, niti bih tek tako bilo šta potpisao i dao“, napisao je akademik Vladimir Kostić u autorskom tekstu za nedeljnik Vreme, pojašnjavajući svoj stav o Kosovu i Metohiji.

Komentari (0)