OD stanja upale i načina na koji hirurg operiše uraslu repnu dlaku zavisi da li će opravak da traje dve do tri nedelje, ili pacijent neće moći da sedi nekoliko meseci. Odluka je zajednička, i zavisi od hirurga i pacijenta. Iako bi bilo logično da se uvek odabere brži oporavak, to nije jednostvano. Osim toga, većina pacijenata nije spremna da im rana nakon intervencije ostane neušivena, pa se s toga opredeljuju za dugotrajnije lečenje.

Komentari (0)