ĆUTANJE državnih službi i čelnika JP "Crna Gora šume" na brojne dopise i zahteve da se spreči nekontrolisana i, kako građani tvrde, nezakonita seča u kaludarsko-dapsićkim šumama, dovelo je do nove blokade puta u Kaludri.

Komentari (0)