NADLEŽNE kulturne institucije u Crnoj Gori pokrenuće inicijativu da se u obrazovni sistem školstva uvede tamburica kao nastavni predmet i da tamburaška praksa bude upisana u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasleđa te zemlje, kao što je to nedavno učinjeno u Srbiji.

Komentari (0)