ПРОЈЕКАТ европске интеграције настао је у времену и међународним околностима којих више нема па је Европска унија постала деструктивна снага Европе и кочница њеног развоја.

Коментари (0)