ЧЕТИРИ године након оснивања Удружења банака, ова организација почела је да снажно заступа интересе својих чланица. Убрзо су се одлучили да направе интерне новине, односно билтен у којем би своје чланове информисали о делању Удружења. Осим тога, требало је имати комплетну информацију о клијенту, односно зајмопримцу, што је најважније у банкарском свету приликом одобравања кредита.

Коментари (0)