АМЕРИЧКИ историчар Ремак можда није знао да је саветник и професор Бечког универзитета Фон Холд-Фернек израдио за Балхаус плац алтернативу ако Србија ипак прихвати услове: "Ако Србија прими све наше захтеве без протеста, ми бисмо могли одбити да није у одређеном року доказала да је извршила оне захтеве што је требало испунити 'одмах' или 'са свом брзином' и о чему је требало да нас 'без одлагања извести' као на пример распуштање 'Народне Одбране".

Коментари (1)