"Србијаводе"

ИЗВОРИШТА СУ ЗАШТИЋЕНА: Због изливања јаловишта из Трепче у Ибар предузете превентивне мере

ИЗВОРИШТА СУ ЗАШТИЋЕНА: Због изливања јаловишта из Трепче у Ибар предузете превентивне мере

ВОДА у Краљеву исправна је за пиће. Предузете су све превентивне мере од места уласка Ибра на терирорију Србије. Сва изворишта су заштићена и неће бити угрожена.

18. 01. 2021. у 11:50