ПРЕ двадесетак година Савет Европе прогласио је 26.септембар Европским даном језика и он се у многим земљама нашег континента, нарочито у срединама, где је изражен језички полиглотизам, обележава бројним активностима које имају за циљ промоцију језичког богатсва али и очување тзв. малих језика, обзиром на значајну демографску девастацију и смањење њиховог говорног потенцијала и употребе.

Коментари (0)