ИЗМЕШТАЊЕ магистралног цевовода на траси будућег Моравског коридора код Крушевца је започело великим радовима недалеко од источне обилазнице, на локацији Макрешане, Бошњане и Маскаре.