КРУШЕВАЦ је, заједно са београдском општином Врачар добитник награде које Заштитник грађана додељује локалним самоуправама које су у 2020. години највише допринеле развоју приступачности на својој територији, како би се створили предусулови за равноправно учешће особа са инвалидитетом у друштвеном животу.

Коментари (0)