јелена тодоровић

ПРИЗНАЊЕ ЗА КРУШЕВАЦ ОД ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА: Награда за приступачност града особама са инвалидитетом

ПРИЗНАЊЕ ЗА КРУШЕВАЦ ОД ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА: Награда за приступачност града особама са инвалидитетом

КРУШЕВАЦ је, заједно са београдском општином Врачар добитник награде које Заштитник грађана додељује локалним самоуправама које су у 2020. години највише допринеле развоју приступачности на својој територији, како би се створили предусулови за равноправно учешће особа са инвалидитетом у друштвеном животу.

19. 07. 2021. у 21:37