ПРЕМИЈЕРА БАЛЕТА „СЕДАМ СМРТНИХ ГРЕХОВА“: На великој сцени Народног позоришта

В. В. С.

04. 02. 2021. у 16:51

У ОКВИРУ про­јек­та „Мла­ди коре­о­графи“ , 9. фебруара на Великој сце­ни Народног позоришта , пре­ми­је­рно ће бити изве­де­н јед­но­чи­ни бале­т „Седам смртних грехова“, који је аутор­ска пред­става­ балетског уметника Игора Пастора.

ПРЕМИЈЕРА  БАЛЕТА „СЕДАМ СМРТНИХ ГРЕХОВА“: На великој сцени Народног позоришта

Фото: Плакат Седам смртних грехова

Про­је­кат „Мла­ди коре­о­графи” покре­ну­ла је, пре неко­ли­ко годи­на, дирек­ци­ја

Бале­та Народ­ног позо­ри­шта са циљем да пру­жи шан­су и отво­ри нови простор младим, кре­а­тив­ним балетским ства­ра­о­ци­ма.

Соли­стич­ке уло­ге пове­ре­не су Мила­ну Русу, Бран­ки­ци Ман­дић, Тија­ни Шебез, Мило­шу Марија­ну, Нико­лу Биан­ку и Kарлосу Рене Алва­ра­ду, а у ансам­блу су и Ада Рас­пор, Маја Сто­ја­ков, Мина Радо­ја, Љиља­на Вели­ми­ров, Оља Ђукић, Kристо­фер Вас­кез, Соња Мило­ва­нов и Анто­нио Бибо. Музи­ку је ком­по­но­вао Мирослав Бако, сце­но­граф је Јасна Сараман­дић, кости­мо­граф Kатарина Грчић, а асистент коре­о­гра­фа Мари­ја Бај­че­тић.

Репризе „Седам смртних грехова“ су 13. и 25. фебруара.

Пратите нас и путем иОС и андроид апликације

Коментари (0)