КРИМИНАЛЦИ се свом миљеу познају по надимку, никако по имену и презимену.

Коментари (0)