ПЛАВ подно Проклетија. Оштра зима 1986, децембар 14, термометар мери минус 11 степени. Лед је оковао Плавско језеро и обале Лима који из њега истиче.