ТУЖИЛАШТВО за ратне злочине је 13. октобра подигло оптужницу против Едина Врања због кривичног дела против човечности и других добара заштићених међународним правом. С обзиром на досад остварену сарадњу са надлежним органима Босне и Херцеговине и потребу да се она унапреди, Тужилаштво је поднело предлог Вишем суду у Београду да се даље поступање уступи специјализованим органима за процесуирање ратних злочина БиХ.

Коментари (1)