НА ТУЖБЕ ДАЛИ 733 МИЛИОНА! Државни ревизори открили да ГО Чукарица води 82 поступка као тужена

Г. Новаковић

21. 06. 2021. у 09:45

ДРЖАВНА ревизорска институција (ДРИ) објавила је Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета ГО Чукарица за претходну годину.

НА ТУЖБЕ ДАЛИ 733 МИЛИОНА! Државни ревизори открили да ГО Чукарица води 82 поступка као тужена

Фото Милена Анђела

Надлежни су овој локалној самоуправи скренули пажњу на исправљање грешака, које су махом установљене у вођењу књига. Утврђено је и да Чукарица као тужена страна води чак 82 парнична поступка, чија је вредност 733.615.000 динара.

Ревизији су подвргнути буџетски корисници, међу којима су Скупштина, КЦ "Чукарица", Културна установа "Галерија '73", Спортска организација "Чукарица", као и локална туристичка организација.

Занимљив податак, до ког је ДРИ "чешљањем" стигла, јесте да ова локална самоуправа има 82 судска процеса као тужена страна.

- На основу презентованих података, парнични поступци у којима се општина појављује у својству туженог могу се груписати према предмету спора у својинско-правне спорове и облигационо-правне спорове чија вредност опредељена у тужбама износи 733.615.000 динара - стоји у Извештају ДРИ.

Ова градска општина води девет парничних поступака у којима је тужилац, а чија вредност опредељена у тужбама износи 7.192.000 динара. У тим случајевима реч је о споровима који за предмет имају отказ уговора, исељење, брисање укњижбе, дуговање и стицање без основа.

У ревизираном периоду, утврђено је да Општина води 284 ванпарнична поступка у својству противника предлагача, који у претежном делу за предмет имају одређивање накнаде за експроприсану непокретност. Ова локална самоуправа покренула је и девет ванпарничних поступака у вези са одређивањем накнаде за земљиште.

- ГО Чукарица је у пет поступака извршни поверилац чија опредељена вредност износи 737.000 динара. Препоручујемо одговорним лицима општине да посвете дужну пажњу судским споровима у којима је тужена страна, који због висине износа могу угрозити обављање законом утврђених надлежности Градске општине и њених органа и организација - стоји у поменутом извештају ревизора.

Између осталог, ДРИ је утврдила да су део расхода и издатака више исказани за 31.630.000 динара, а мање исказани за исто толико, од износа утврђеног налазом ревизије, чији се ефекти нису одразили на коначан исход пословања. Установљено је и да помоћна књига основних средстава ГО Чукарица не садржи одговарајуће податке о свим непокретностима, те се не може са тачном прецизношћу идентификовати сваки евидентирани објекат.

ПРИХОД ОД ПОРЕЗА

НА основу Одлуке о обиму средстава, приход од пореза на имовину који се оствари на подручју градске општине дели се између Градске општине Чукарица и Града у односу - 3,50:96,50. Приход је планиран у износу од 203.819.000 динара, а остварен је у износу од 210.612.000 динара.

Пратите нас и путем иОС и андроид апликације

Коментари (0)