Дигитализација oлакшава пословање

24. 04. 2019. у 22:41

Дигитализација oлакшава пословање

Фото Танјуг

Београд је овог месеца био домаћин другог Дигиталног самита Западног Балкана, који је окупио највеће компаније из сектора информационих технологија

БЕОГРАД је недавно угостио Софију из Саудијске Арабије. Иако силно жели да постане комичарка, у нашу престоницу је дошла као гошћа Дигиталног самита. Она је андроид машина и први робот грађанин света. Настала је у компанији "Хансон роботикс". Краси је вештачка интелигенција и мимика лица у складу са оним што осећа. Други Дигитални самит Западног Балкана био је прилика да се најбоље ИТ компаније представе политичким и пословним лидерима Западног Балкана, Европе и света.

Самит је било место где се чуло докле су Србија и друге земље региона стигле у дигиталној трансформацији. Окупио је 3.000 учесника из 30 земаља света. Куда ће примена модерних технологија у финансијама одвести данашње банкарство? Како дигитализација утиче на развој логистичког сектора? Можели дуално образовање да убрза овај процес? То су нека од питања на која су учесници покушали да нађу одговор.

ЛОГИСТИКА

ЛОГИСТИЧКИ сектор један је од најспоријих у имплементацији дигиталних решења, оцена је међународних истраживања. Разлог за то је комплексност глобалног ланца снабдевања. У логистичким активностима учествује велики број актера из различитих земаља, јавног и приватног сектора, на различитим нивоима развоја, различитих култура, различитих правних оквира и стандарда, нивоа едукације и на крају различитих потреба. Да би се дигитализација само једног сегмента рада у оваквим условима ефектно спровела потребно је усаглашавање процедура, стандарда, прописа и начина пословања, као и едукација, што захтева време.

- Када се говори о дигитализацији логистичког сектора, треба поћи од питања поимања користи од дигитализације и имати у виду да тај процес почиње унутар компаније оног тренутка када сама компанија препозна користи и могућности дигитализације сопствених пословних процеса, па тек онда потребу да се са пословним окружењем комуницира "дигитално" - објашњава Небојша Јевтић, руководилац Центра за стручно оспособљавање у транспорту Привредне коморе Србије. - Овде велику улогу имају пословни лидери, односно веће компаније које предњаче у имплементацији дигиталних решења и тиме намећу темпо развоја својим пословним партнерима, али и институцијама, захтевајући да "држе корак" са актуелним трендовима. Логистика је изузетно комплексна и вишезначна област и тешко је дефинисати и генерализовати процесе, а још теже оценити да ли је нешто и у којој мери дигитализовано или би требало бити.

Под дигитализацијом се врло често подразумева само смањење броја или елиминисање папирних докумената, иако ни то није скроман допринос. Међутим, користи од дигитализације, уколико се спроведе на прави начин, првенствено се огледају у повећању ефикасности пословања - убрзавањем размене информација убрзава се сам пословни процес, односно повећава ефикасност. Повећава се видљивост ланца снабдевања, боље је праћење следљивости, лакше је прилагођавање променама, нижи су трошкови, убрзавају се административне процедуре, боље се управља транспортним услугама, боља је искоришћеност транспортних капацитета, а тиме је и мања емисија загађивача.

Прочитајте још - Дигитализација је услов за опстанак

- Многе домаће компаније су дигитализовале пословне процесе који се односе на финансије, активности у складиштима, интерну комуникацију, комуникацију и праћење у транспорту, као и оптимизацију дистрибуције и транспорта - додаје Јевтић. - Такође, унутрашња администрација, софтверски алати за евидентирање података, извештавање, планирање и доношење одлука су у све већој употреби. Иако су у директној вези и међузависни, сегменти логистике унутар компаније и логистичке активности на националном и међународном нивоу могу се посматрати одвојено када је дигитализација у питању.

Свака компанија може одлучити о начину и брзини дигитализације сопствених унутрашњих процеса, али када се говори о дигитализацији ванкомпанијских комуникација и размене података, долази се до питања правних оквира, стандарда, поузданости и заштити, односно безбедности података, идентификацији актера.

- Морамо бити свесни да дигитализација није пуко конвертовање папирних у дигиталне документе, већ процес који условљава промену начина рада, прилагођавање процеса, промену начина размишљања и у крајњој инстанци начина живота - каже Јевтић. - Са друге стране, процес дигитализације је неизбежан и условљава прихватање промена како би компаније биле конкурентне на тржишту. Један од закључака панела који се односио на сарадњу различитих актера у процесу дигитализације логистичког сектора јесте потреба за едукацијом. Напоменуто је да логистичком сектору недостају кадрови који поседују знања и вештине из области информационих технологија и да ИТ сектору делимично недостаје боље познавање пословних процеса логистичког сектора. Исто се односи и на јавни сектор. Едукација у смислу формалног образовања, као и неформално унапређење знања и вештина је један од најважнијих елемената сваког сегмента пословања, па тако и процеса дигитализације.

Заступљеност обима куповине преко интернета у Србији из године у годину расте и судећи према светским искуствима, у области логистике може се очекивати знатно повећање броја пошиљака. Да би се одговорило повећаном захтеву, логистичке и транспортне компаније се морају прилагодити новим пословним моделима, али истовремено и обезбедити регулаторни оквир који ће омогућити ефикасну примену дигиталних решења дуж ланца снабдевања.

- Електронска размена докумената кроз логистички ланац је веома важна, али и јако комплексна, јер укључује велики број актера - истиче Јевтић.

Прочитајте још - Први пут у Србији Одбор за дигитализацију Еврокомора

- Ако посматрамо логистички ланац на територији наше државе, размена електронских докумената још није у потпуности заживела. Како је комплексан логистички проблем тако су комплексна и законска решења. Надамо се да ће са новим законодавним оквиром у области електронске трговине и Закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању бити превазиђени проблеми регулаторног оквира у имплементацији и примени дигиталних решења. Оно што је неопходно је већа одлучност, како ИТ компанија које нуде решења, тако и компанија којима су та решења потребна, да сигнализирају законодавцима све што у пракси уоче као потенцијални проблем.

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈА

БАНКЕ одавно нису само шалтер, нити сектор финансија чине само оне. Примена технологије у овој области далеко је одмакла. У повезивању институција, размени искуства на овом путу велику улогу имају пословне асоцијације.

- Финтек и традиционално банкарство нису и не смеју бити конкуренција у предаторском смислу већ у подстицајном и највише се може постићи синергијом: искористити агилност и креативност независних играча и те идеје "провући" кроз уходану машину традиционалног банкарства - каже Владимир Ђорђевић, воиши саветник Удружења за банкарство, осигурање и друге финансијске институције ПКС. - Банке имају базу клијената, физичко присуство, репутацију, традицију и пуно разумевање прописа, док ИТ компаније имају флексибилну структуру и могућност агилне организације. Треба имати у виду да је финансијска делатност строго регулисана и да има јако пуно прописа са којима се треба ускладити у пословању. Оно што можда успорава цео процес промена у банкама, што ствара инертност, уједно обезбеђује квалитетно управљање. А основа свих регулатива је у суштини заштита корисника.


И реалном сектору су потребне промене у платним системима које доприносе нижим трошковима, а већој доступности услуга. Унапређење проширује и олакшава пословање, ствара могућности за нове бизнис моделе.

Прочитајте још - ДРУГИ ДИГИТАЛНИ САМИТ: Најављене електронске апликације које ће поједноставити услуге грађанима

- У Комори се трудимо да у потпуности разумемо потребе једног сектора како бисмо то пренели као информацију другом сектору који ту потребу може да испуни - каже Ђорђевић. - Треба имати у виду да сваки развој у овој области захтева што веће тржиште, а да би се то "проширење" остварило, неопходна је сарадња и усклађеност регионалних регулатора. Регион је регион само ако су услови пословања свуда исти, а то подразумева јединствене прописе, јединствена тумачења прописа. Сва ова тржишта су мала појединачно и зато се дешава да је регулатор генератор иновација, што некако можда и није баш природан поредак ствари. Иницијативе се чешће рађају на већим тржиштима јер има простора за неки раст и исплативост инвестиције пре изласка на глобално тржиште.

ОБРАЗОВАЊЕ ЗА БУДУЋНОСТ

НА Дигиталном самиту економија Западног Балкана, један од панела био је посвећен утицају дигитализације на развој стручног, а нарочито дуалног образовања, у региону. Заједничка обележја привреда овог региона су недостатак квалификоване радне снаге за обављање одређених производних занимања, релевантних за извозно оријентисане гране индустрије, велика незапосленост младих, велики удео младих који нити раде, нити се школују, систем стручног образовања који не прати потребе тржишта рада, као и велики одлив кадрова.

У исто време, предузећа Западног Балкана морају хватати корак са захтевима четврте индустријске револуције, желе да буду конкурентни на међународном тржишту. Ово значи потребу да се у привредама региона Западног Балкана паралелно ради на више колосека.

- Мора се побољшати систем стручног образовања, тако што ће се ојачати везе и сарадња између школа и привреде, али се мора и повећати удео учења на раду и кроз рад, јер једино то води развоју вештина и стицању применљивог знања - каже Мирјана Ковачевић, директор Сектора едукације ПКС. - Дигитализација, глобализација, примена интернета у пословању утичу једнако на сва предузећа, како велика, тако и на мала и микро, која доминирају у привредама региона Западни Балкан. Ова кретања утичу на друштво у целини. У компанијама условљавају измене у пословним моделима, организационим структурама, процесу одлучивања и начину руковођења. Програмирање је основа свега, у развијеним друштвима већ је постало део писмености у многим занимањима у којима се раније није појављивало. Дуално стручно образовање, као најсавршенији вид сарадње, може знатно убрзати дигитализацију пословних процеса.

Уврежена предрасуда је да се дуално образовање односи искључиво на занатска занимања и то она која захтевају обављање једноставних мануелних захвата и операција који се понављају. У складу са тим, најмање би се могло очекивати да дигитализација утиче на дуално образовање. Међутим, истина је другачија. Дуално образовање је образовање у реалном радном окружењу, па су ученици који се на овај начин школују у могућности да се са најсавременијим трендовима производње и савременим пословним процесима упознају пре него њихови другари који се школују на класичан начин. У складу са тим, у могућности су да правремено стичу искуства из дигитализације пословних процеса. У исто време, и сами су у прилици да утичу и допринесу осавремењивању производних процеса, јер је познато да млади знатно брже овладавају свим изазовима ИТ технологија.

- Комбинација стицања теоретског знања из ИТ и усавршавање дигиталних вештина у реалном радном окружењу, поред тога, доприноси повећању запошљивости и смањује осетљивост на губитак посла по основу технолошких вишкова - истие Мирјана Ковачевић. - Дигитално описмењавање становништва Србије, а нарочито младих, је међу водећим циљевима Владе Србије, а Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије предузима низ активности у том контексту. Повећан је број специјализованих ИТ одељења у гимназијама широм Србије, тако да сада више од 800 ученика похађа наставу у њима и има могућности да развије знатно боље компетенције из рачунарства и информатике. Ово је једна страна медаље, која ће створити базу квалитетних студената ИТ смерова различитих факултета. Друга страна медаље је и развој ИТ компетенција стручних кадрова који се запошљавају по завршеној средњој школи. Све је већа употреба ИТ и у прозводним, али и услужним занимањима.

АПЛИКАЦИЈА ЗА ПЛАЋАЊЕ

ПРИВРЕДНА комора је развила апликацију PKSinstantPAY која ствара могућност да предузетници који у свом пословању немају опцију примања новца преко картичних шема искористе предности ИПС НБС система.

Нова апликација ПКС доноси проширење могућности наплате, без икаквих иницијалних и фиксних трошкова. Заснована је на Инстант платном систему Народне банке Србије за плаћања у режиму 365 дана у години, седам дана недељно, 24 часа дневно и биће доступна кроз све банкарске канале. Реч је о најсавременијем начину безготовинског плаћања преко кога прималац добија средства одмах.

БЛОКЧЕЈН У ЛОГИСТИЦИ

ПОСТИЗАЊЕ изврсности у логистици подразумева сарадњу са другима како би се оптимизовао проток физичких добара као и сложен проток информација и финансијских трансакција. Многи делови логистичког ланца су још увек мануелни процеси прописани од стране домаћих и међународних регулаторних органа. Све то отежава праћење порекла робе, статус пошиљки као и кретање дуж ланца снабдевања.

- Блокчејн технологија може потенцијално помоћи у превазилажењу тих проблема и остваривању знатно ефикаснијих процеса у логистици - сматра Небојша Јевтић. - Ова технологија може омогућити размену и транспарентност података, приступ релевантних заинтересованих страна, стварајући један извор истине. Додатно, поверење које је потребно између учесника да деле информације су појачане унутрашњим сигурносним механизмима блокчејн технологије. Повећањем видљивости и предвидљивости логистичких процеса, може се убрзати физички проток робе. Праћење робе може омогућити одговоран и одрживи ланац снабдевања и помоћи у борби против фалсификовања производа.

СТИЦАЊЕ ДИГИТАЛНИХ ВЕШТИНА

У дигитализацији наставних планова и програма за дуалне стручне профиле на средњем нивоу образовања од велике помоћи бити искуства Аустрије. Привредна комора Аустрије и Институт за развој образовања из Аустрије, а уз финансијску подршку Аустријске развојне агенције (АДА), пружају подршку Привредној комори Србије и Заводу за унапређивање образовања и васпитања у развоју наставних планова и програма, али и инфраструктуре за примену Закона о дуалном образовању.

- У Аустрији су већ започете активности на дигитализацији дуалних образовних профила, а та искуства ће бити примењена у Србији - каже Мирјана Ковачевић. - За сада су развијена два нова профила: е-трговац и дизајнер веб-апликације (кодер). У оквиру активности перманентног ревидирања програма образовања за дуалне профиле, нарочити нагласак се ставља на развој нових компетенција од значаја за дигитализацију. Реч је о "компетенцијама будућности", које захтевају базична знања из програмирања, заштите података, рада са и у оквиру различитих апликација, али и укључивање социјалних компетенција (као што су нове комуникационе вештине, сарадња, критичко размишљање, креативност, иновативност. У плану је и успостављање виртуелне платформе за учење, која ће младима омогућити да константно буду у току са могућностима и начинима стицања и развоја дигиталних вештина.

Пратите нас и путем иОС и андроид апликације