У буџету за 2020. годину појавиће се фискални простор за нове економске политике од готово 400 милиона евра. То јесу значајна средства, али су, ипак, недовољна да одговоре на све објективне потребе земље. Најбоље је да се ова ограничена средства употребе за подстицај недовољном привредном расту смањењем пореза привреди.

То наводи Фискални савет у својим Стратешким препорукама за буџет и фискалну политику за идућу годину. У својој анализи истичу да би вишак требало искористити и за изградњу основне инфраструктуре чије лоше стање кочи привредни раст, али и негативно утиче на квалитет живота грађана.

- Ту се нарочито издваја катастрофално стање у области заштите животне средине и комуналне инфраструктуре: водоводи, канализација, пречишћавање отпадних вода, депоније за одлагање отпада и друго. То не само да умањује квалитет живота већ угрожава и здравље становника Србије - тврди се у анализи.

Прочитајте још - Богатима не треба бонус од 5.000

Влада је, сматра Фискални савет, већ предложеним ребалансом буџета за 2019, преурањено дефинисала једну од најважнијих економских политика у 2020. Тако је, како наводе, потрошила трећину слободног фискалног простора - тиме што је предложила прекомерно повећање зарада у општој држави од 9,5 одсто у просеку.

ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ
УСПЕШНО спроведена фискална консолидација из 2015. године има одложене позитивне ефекте на буџет, оцењује Фискални савет. - Уравнотежени буџет у претходним годинама утицао је на смањење јавног дуга, а утицаће и на смањење издатака за плаћање камата - навео је Павле Петровић.

- Толики раст плата економски је неоправдан и само ће подстаћи потрошњу. Оправдан раст био би на нивоу око 5,5 одсто - наводи Павле Петровић, председник Фискалног савета, истичући да је новац дат у инвестиције, ефектнији него када је дат у потрошњу.

Од 45 милијарди динара вишка у буџету, према Фискалном савету, око 20 милијарди треба искористити за смањење пореског оптерећења на рад, а преосталих 25 милијарди за инфраструктуру, комуналну, пре свега, као и заштиту животне средине.

- Основни проблем привреде Србије је недовољан привредни раст, који је испод нивоа који је потребан Србији - рекао је Петровић. - А прелиминарна пројекција предвиђа да би раст 2020. могао да буде око три одсто, што је мање у односу на раст у другим земљама централне и Источне Европе.

Прочитајте још - Богати све богатији


У СУДАРУ СА ДРЖАВОМ

ФИСКАЛНИ савет је критиковао повећање плата у јавном сектору преко номиналног раста БДП и истакао да се то догађа две године заредом. На питање да ли је то због избора, председник Фискалног савета Павле Петровић је одговорио да о томе зна колико и новинари.

- Наш однос с државом је мало сложенији, ми улазимо у честе сударе с државом, неке наше предлоге не прихвате одмах, али се деси да буду прихваћени у другој или трећој литерацији - рекао је Петровић, наводећи као пример увођење швајцарске формуле за повећање пензија што је Фискални савет тражио још за 2019. годину и био критикован, а сада га Влада Србије уводи.