Три године за коначну пензију

Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА

17. 10. 2018. у 16:15

Од 2019. године сва привремена решења о пензионисању биће орочена на три године. Износи преплате до сада били у просеку од 5.000 до 10.000 динара

Три године за коначну пензију

Shutterstock

ПРИВРЕМЕНА решења о пензији од Нове године ће бити орочена на три године. То значи да више ниједан пензионер у Србији неће са страхом ишчекивати коначно решење које ће донети и коначан обрачун. Најстарији ће тако избећи и плаћање разлике између ова два износа, која је у неким случајевима била и по неколико стотина хиљада динара.

Изменама и допунама Закона о ПИО ограничава се привременост решења о пензији, што значи да у случају да се у року од три године од правоснажности привременог решења не утврде недостајуће чињенице, износ пензије постаје коначан по службеној дужности. Оваква одредба могућа је јер је промењен и начин обрачуна зараде из последње године рада у којој се остварује право на пензију, што ће знатно утицати на смањење броја привремених решења.

- Један од разлога великог броја оваквих решења је управо непостојање података о просечној годишњој заради у републици за последњу годину рада приликом обрачуна пензије - кажу у Министарству рада.

- Према новим прописима, од 1. јануара 2019. године износ просечне годишње зараде израчунаваће се тако што ће се просечна месечна зарада за период од почетка календарске године закључно са месецом који 60 дана претходи оном у ком осигураник стиче право на пензију помножи са 12.

У случају остваривања права на пензију почетком године, у јануару или фебруару, просечна годишња зарада ће се рачунати тако што ће се просечна примања за јануар те године помножити са 12. - Измене које се односе на начин обрачуна последње године стажа осигурања, не само да ће смањити број привремених решења Фонда ПИО, већ ће за последицу имати и већу правну сигурност корисника пензија - кажу у Министарству.

Према ранијим подацима Фонда ПИО, чак 85 одсто свих решења о пензијама у току једне године је привремено. Износи преплате су од 5.000 до 10.000 динара, али постоје случајеви у којима су они и по неколико стотина хиљада динара. Постоје и примери у којима је обрачун пензије по решењу о коначном износу повољнији за корисника од суме утврђене привременим решењем. Тада ПИО обрачунава своја дуговања и при првој исплати у целини намирује дуг према кориснику.

Према досадашњим прописима, рок за доношење решења о коначном износу пензије којим ће привремено бити замењено не постоји, већ зависи од тога када ће се комплетирати подаци. Они стижу од послодаваца, општинске управе, АПР, Пореске управе, надлежних министарстава за своје запослене, иностраних носилаца пензијског осигурања...


ТЕШКОЋЕ У МНОГИМ СЛУЧАЈЕВИМА

У МНОГИМ случајевима постоје тешкоће као што су неплаћени доприноси, накнадно утврђивање стажа осигурања услед непостојања пријаве и одјаве осигурања, стечај или ликвидација послодаваца. Између послодаваца и корисника често нема сарадње, затим трајање судских поступака у вези с доприносима за ПИО, трајање поступака утврђивања стажа осигурања кроз претходно "повезивање" стажа осигурања.

(НЕ)ПРАВЕДНА РЕШЕЊА

ПРЕ петнаестак година се за одређивање износа пензије није узимала у обзир последња година радног стажа и сви су одмах добијали коначна решења. То је, међутим, изазвало негодовање, па је та одредба брзо укинута. Тада је као параметар коришћен стаж, али не и зарада у последњој години, што се сматрало неправедним, с обзиром на то да су примања пред пензију многима највиша.Пратите нас и путем иОС и андроид апликације

Коментари (1)

Ljiljana K.

18.10.2018. 10:11

Kad sam predala zahtev za penziju našlo se nekoliko formalnih grešaka, iako sam pre penzije vršila njihovu proveru u PIO. Ispravnu dokumentaciju sam obezbedila u narednih 7 dana. Kontrolor je ustanovio da je sve u redu. Već tada sam mogla dobiti konačno rešenje. Zakonski rok za dobijanje konačnog rešenja je bio dve godine. Nemam ga ni posle nekoliko godina. Zakonski nonsens je da ja moram tražiti konačno rešenje - ono što je njihov posao, i plaćati njihovu grešku ako nastane.