GOTOVO dve hiljade korisnika žalilo se prošle godine Narodnoj banci Srbije na rad davalaca finansijskih usluga i banaka. Od 1.976 pritužbi korisnika, NBS je procenila da ih je 280 osnovano, dok se 399 primedaba još razmatra.

U godišnjem izveštaju NBS je navedeno da se 53,8 odsto primedaba odnosi na postupanje društava za osiguranje, dok je 46 procenata u vezi s postupanjem banaka. Ostatak pritužbi bio je na postupanje platnih institucija i društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima.

Pritužbe na rad banaka najviše su se odnosile na kredite, a klijenti su imali zamerki i na platne račune i usluge, kao i na platne kartice. Kod osiguranja je 970 pritužbi bilo na neživotno osiguranje, a 84 na životno osiguranje.


PROČITAJTE JOŠ: Obične kese prodaju kao biorazgradive: Neki proizvođači udaraju LAŽNE PEČATE na plastičnu ambalažu


Za neživotno osiguranje najviše primedaba je bilo u oblasti auto-odgovornosti, a potom slede osiguranja od nesrećnog slučaja.

Tokom 2019. godine pred NBS je bio i 271 predlog za posredovanje, a od toga su strane u postupku prihvatile predloge u 77 slučajeva. NBS navodi da je dve trećine postupaka posredovanja bilo za osiguranja, a ostalo za banke.