Zbog greške, odnosno objavljivanja neautorizovanih delova odgovora haškog pritvorenika Radovana Karadžića na pitanja u intervjuu od 3. i 4 maja 2017. objavljenog u našem listu, a na koje su nam ukazali iz Sekretarijata Mehanizma za međunarodne krivične sudove ,Večernje novosti povlače intervju iz Štampanog i Onlajn izdanja.

Izvinjenje gospodinu Radovanu Karadžiću, Mehanizmu za međunarodne krivične sudove i čitaocima

Redakcija