FELJTON - IDEJE NIKOLE TESLE I SLOBODNI ZIDARI: Pojedini autori su tvrdili da je Tesla primljen u masonsko bratstvo

Slobodan Kljakić

15. 08. 2022. u 18:00

U JEDNOM od prethodnih nastavaka ovog feljtona pomenuli smo tzv. mešovite lože u kojima su srpski i jugoslovenski slobodni zidari delovali u inostranim ložama, najviše u Francuskoj, takođe u Engleskoj i Belgiji.

ФЕЉТОН - ИДЕЈЕ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ И СЛОБОДНИ ЗИДАРИ: Поједини  аутори су тврдили  да је Тесла примљен  у масонско братство

Nikola Tesla, genije koji je "izumeo 20. vek", Foto Muzej Nikole Tesle

Svakako su radili i u američkim ložama, ali o tome do danas nema dokumentovanih podataka. Ovu pretpostavku izvodimo na osnovu činjenice da je imigrantska zajednica Jugoslovena u SAD bila brojna, da je dosta njenih pripadnika uspelo da se uzdigne iz svakidašnjice tegobnog nadničarskog života, koji je desetinama hiljada tih naših zemljaka omogućavao tek puko preživljavanje, zbog skromnih nadnica stečenih mukotrpnim radom. Osim u Severnoj Americi, može se pretpostaviti da su Srbi delovali i u masonskim ložama u Turskoj, Rumuniji, Bugarskoj, Italiji, u zemljama Južne Amerike, gde god su imigranti s ovih prostora pristigli.

Pošto na ozbiljno istraživanje ovog pitanja očigledno treba čekati, ne čudi što se kao pripadnik slobodnozidarskog bratstva u SAD gotovo isključivo pominje ime velikana svetske nauke i pronalazaštva Mihajla Pupina, koji se na masonske veze oslonio i na Mirovnoj konferenciji 1919, pošto je na poziv Nikole Pašića otputovao u Pariz u martu te godine.

IZ NEKIH ne sasvim jasnih razloga, pojedini autori su iznosili tvrdnju da je i Nikola Tesla, taj "čarobnjak elektriciteta", genije koji je "izumeo 20. vek", takođe primljen u slobodnozidarsko bratstvo, u neku od američkih loža. Dokumentovani dokazi koji bi to potkrepili, koliko nam je poznato, do danas nisu obelodanjeni.

Jedan američki, masonski izvor, potvrđuje, međutim, da su rad Nikole Tesle i njegovi izumi očigledno privlačili posebnu pažnju slobodnih zidara. I ne samo to, nego da su Teslini uvidi dovedeni i u neposrednu vezu sa nesumnjivo jednim od najviših, ako ne i najvišim autoritetom spekulativne masonerije, Albertom Pajkom, autorom za slobodne zidare fundamentalno važnog dela "Moral i dogma" iz 1872. godine.

Duhovnu i naučnu vezu između Pajka i Tesle uspostavio je ugledni slobodni zidar Emerson Esterling, u američkom uticajnom masonskom časopisu "Novo doba" (The New Age), u kome je u avgustovskom broju za 1926. godine objavio tekst "Sile prirode". Vrlo brzo taj rad je preveden u Velikoj loži SHS "Jugoslavija" i objavljen u časopisu "Neimar".

ESTERLING je svoj tekst započeo navodom iz pomenute knjige Alberta Pajka, citatom koji dajemo u prevodu iz onog vremena:

"Čovek još uvek - piše Pajk - malo zna o silama prirode. Opkoljen, kontrolisan i upravljan po njima, dok se on uzaludno zamišlja neodvisnim ne samo od svoje rase, nego i od univerzalne prirode i njenih beskonačno mnogostrukih sila, on je rob tih sila ako ne postane njihov gospodar. On niti može da ignoriše njihovo postojanje, niti da prosto bude njihov komšija.

U prirodi ima jedna najjača sila pomoću koje bi jedan jedini čovek, koji bi se nje domogao i znao kako njom da upravlja, mogao da revolucioniše i izmeni lice sveta.

Ova je sila bila poznata starim narodima. Ona je universalni agens čiji je najviši zakon ekvilibrijum; a pomoću koje bi, kad bi nauka znala kako da je kontroliše, bilo mogućno da se izmeni red godišnjih doba, da se u noći proizvedu fenomeni dana, da se u trenu oka pošalje jedna misao oko celog sveta, da se leči ili ubija na razdaljinama, da se našim rečima dade universalni uspeh i da ih se pusti da odjekuju."

POSLE ovog citata, Esterling je sažeto naveo nekoliko Teslinih ključnih izuma i pomenuo njegove "mnoge druge revolucionarne ideje", uz naglasak da je to "čovek od akcije da ideje prenese u materijalnu formu". Pozvao se na Teslu koji je 1919. objavio seriju tekstova u uglednom američkom časopisu "Elektrikal eksperimenter" velikog izdavača Huga Gensberka, seriju koja će docnije postati svetski poznata kao Teslina autobiografija "Moji izumi".

U središte pažnje Esterling je stavio Tesline tvrdnje o njegovom najvećem izumu - pojačavajućem transformatoru, "povećavajućem transmiteru". Navodeći nekoliko Teslinih bitnih stavova iz pomenute serije tekstova, zahvaljujući srpskim i jugoslovenskim masonima i u ovu sredinu je stigao glas o pomenutoj Teslinoj biografiji.

NAVODI Teslinih stavova koji slede, naglašavamo još jednom, dati su prema prevodu iz 1926. godine: "Obziri same korisnosti u osnovi malo teže prema uzvišnijim ciljevima civilizacije. Pred nama su zamašni problemi koji se ne mogu rešiti jedino snabdevanjem za našu materijalnu, ma koliko obilnu, egzistenciju. Kada bismo mi mogli da oslobodimo energiju atoma ili da otkrijemo neki drugi način, da razvijemo jeftinu i neograničenu silu na ma kojoj tački globusa, taj uspeh umesto da bude blagoslov mogao bi doneti nesreću čovečanstvu time što bi dao povoda razmiricama i anarhiji koja bi konačno svršila uspostavom mrskog režima sile. Najveće dobro doći će od tehničkih usavršavanja koja idu za unifikacijom i harmonijom, i moj bežični transmiter prvenstveno je takav. Pomoću njega će čovečiji glas i lik biti svuda reprodukovani, i fabrike će biti u pogonu na hiljade milja od vodopada koji će davati silu; vazdušne mašine leteće oko cele zemlje bez zastoja, a sunčana energija biće upregnuta da stvara jezera i reke za pogonske svrhe i transformaciju beskišnih pustara u plodne zemlje. NJegovo uvađanje za telegrafske, telefonske i slične svrhe automatski će da eliminira statične i sve ostale prepreke koje zasad nameću uske granice upotrebi bežične energije."

U DRUGOM delu teksta Esterling je izneo nekoliko zaključaka: "Da se opet vratimo na Alberta Pajka i njegove navode u pogledu opstanka jedne najpotentnije sile, i o čestim menama kojima su sile u prirodi podložne. Možda se ova sila, kako je od prilike ja mogu da zamislim, iako je ne mogu zamisliti da je isključivo i jedina električna, pokazuje bar u jednom od promenljivih joj faktora, kao električna. U najmanju ruku, u elektricitetu, u manifestacijama nevidljive i često neopipljive sile, ili u silama koje joj pripisujemo ili ih kao takve definišemo, mi imamo moć da izvedemo materijalne stvari sa nečim evidentno nematerijalnim. Čitajući autobiografske skice Nikole Tesle ja osećam više nego što stvarno vidim prisutnost jednog jedinstvenog, supersenzitivnog uma. Stvarna istina da je on izumeo zadivljujuće izume dovoljan je dokaz njegove veličine, ali ja se ovde ne pozivam na tu po nama cenjenu veličinu."

SVET NIJE SPREMAN ZA TESLINE PROJEKTE

EMERSON Esterling u svom tekstu citira i dva Teslina stava: "Ja nisam voljan da dozvolim nekim malodušnim i zavidljivim individuama to zadovoljstvo, da su mi moje napore osujetili. Ti ljudi nisu za mene ništa drugo nego mikrobi jedne gadne bolesti. Moj projekat je odložen zakonima prirode (misli na rušenje toranja Vordenklif - prim. aut.). Svet nije bio pripravan za nj. Bio je daleko ispred vremena. Ali isti će zakoni na kraju vladati i od njega napraviti trijumfalan uspeh"... "Pojačavajući transmiter bio je rezultat radova koji su protezani kroz godine, a koji su imali glavni zadatak: rešenje problema bezgranično važnijih za ljudski rod nego sam industrijalni razvoj".

SUTRA: TESLINA FILOZOFIJA SAGLASNA SA MASONIMA

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (0)

ODBILA SAM BOLJI ŽIVOT, TO SE NE ZNA: Uloga Emilije Popadić bila je namenjena DRUGOJ velikoj glumici