VEST o smrti tada najuglednijeg srpskog monaha Simeona je začas prohujala celom Svetom Gorom i okupila mnoštvo monaha iz drugih manastira na njegovoj sahrani na kojoj je opelo držao atoski prot, Dometijus.

Milan Lekić

03.05.2022. 18:55

Аутор фељтона се и даље позива на тзв. Доментијана… Код њега се не може прочитати да је Велики жупан српски Стефан Немања је до краја бурног 12. века, користећи блиске родбинске везе са угарским краљевима, на државотворном плану успео да кроз сукобе са Византијом прошири источну границу Српске земље до најугоисточније тачке - древне Јустинијане Приме (Г(л)ебана), освоји Пећ, Јустинијану Секунду (Улпијана, Грачаница), Ново Брдо, Призрен и протера Грке из Диоклитије, и тај простор уједини са осталим српским покрајинама Далмацијом, Босном, Захумљем, Травунијом, Диоклитијом и Расом (Теодосије, 1236., изд. 1796. Беч). Додајмо информацији да је Св. Сава поред карејске капеле посвећене Св Сави Освећеном, у Старом граду Будви, на југозападном крају подигао и мању цркву посвећену истом свецу, чије кључеве данас чува будвански бискуп, а цркву изнајмљује „Будва-театру“…