MINISTAR RUŽIĆ O DRŽAVNOJ MATURI: Obezbediće pravednost i jednakost svih učenika

Tanjug

08. 03. 2021. u 15:22

МИНИСТАР РУЖИЋ О ДРЖАВНОЈ МАТУРИ: Обезбедиће праведност и једнакост свих ученика

Foto Tanjug

UVOĐENJE državne mature treba da obezbedi veću pravednost i jednakost svih učenika koji stiču sertifikat o završenoj srednjoj školi ili se kvalifikuju na visokoškolske ustanove, izjavio je danas ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić.

On je naveo da će postojeća neujednačenost maturskih ispita, koja se od škole do škole razlikuje u sadržaju, procedurama sprovođenja i kriterijumima ocenjivanja, biti prevaziđena standardizovanim testovima za celu generaciju učenika.

- Uvođenje državne mature obezbedilo bi efikasnost sistema, transparentnost procesa polaganja, a pre svega pravednost i jednaka prava učenika koji imaju nameru da nastave školovanje na fakuletima i visikom školama - rekao je Ružić na okruglom stolu o Nacrtu Strategije vaspitanja i obrazovanja do 2030.godine.

Dodao je da će državna matura značajno smanjiti troškove učenika i njihovih porodica i povećati šanse za nastavak školovanja.

Nacrtom strategije obrazovanja do 2030. godine predviđeno je uspostavljanje državne onlajn osnovne škole i gimnazije, a Ružić kaže da će se državne online škole obezbediti kvalitet nastavnog procesa u online okruženju u situacijama kada je obustavljen neposredan rad sa učenicima, kakva je situacija sa aktuelnom pandemijom.

Ministar je kazao da Strategija obrazovanja i vaspitanja do 2020. godine predstavlja pokazatelj odnosa države prema značaju obrazovnog sistema za razvoj društva, ali i kontinuitet započetih reformi.

Kako je rekao, cilj je da što više dece bude obuhvaćeno predškolskim, osnovnim, obrazovanjem, kao i srednjoškolskim i visokoškolski, kao i da se potrebe privrede i obrazovnog sistema koincidiraju i da se kroz dualno obrazovanje buduće generacije pripreme za sticanje znanja, veština i kompetencija.

- Takođe, pored obuhvata populacije, orijentisani smo ka tome da što više manjina, pre svega romska nacionalna manjina, dođe do onog stepena obrazovanja koji bi zadovoljio mnogo veći procenat srednjoškolskog obrazovanja - naveo je Ružić.

Naglasio je da se teži izgradnji prepoznatljivog i modernog sistema koji će biti među sistemima najvišeg ranga u kvalitetu obrazovnih programa, nastavnih aktivnosti, istraživanja i stručnog rada.

- Ciljevi su nam veći obuhvat dece na svim nivoima, bolja postignuća učenika, kvalitetniji programi, bolja podrška nastavnicima, kvalitetnije obrazovne politike, upotreba savremenih tehnika i alata, bolja veza obrazovanja i tržišta. Učenici treba da znaju da iskoriste svoje znanje u bilo kom segmentu života - rekao je Ružić.

Ukazao je da brz napredak tehnologije nameće i brze promene u obrazovanju i stakao da je važno da nastavnici imaju kontinuiranu podršku u razumevanju novih standarda i primeni novih programa nastave i učenja.

Kako je rekao, digitalizacija obrazovanja podrazumeva i nastavnika koji je kompetentan za primenu digitalnih tehnologija u nastavi.

 - Da bi započeta promena u obrazovanju, koja uključuje digitalni segment, bila održiva i sveobuhvatna, mora da obuhvati i infrastrukturna ulaganja takva da je tehnologija smisleno integrisana - kazao je Ružić.

Naglasio je da razvoj jezičkih kompetencija dece, učenika i odraslih treba da bude prioritet koji se neguje kroz nastavu svih predmeta i na svim nivoima obrazovanja.

- Biće intenzivirana podrška obrazovno-vaspitnim ustanovama u radu na promovisanju standardizovanog srpskog jezika, kao i rad na razvoju akreditacije i ostvarivanju programa stručnog usavršavanja za nastavnike koji predaju srpski jezik u inostranstvu  naveo je ministar.

Nacrtom Stategije predviđeno je i formiranje resurs cenatara koji će, kaže Ružić, obezbediti stručnu podršku zaposlenima u obrazovanju koji rade sa decom ometenom u razvoju i povećati dostupnost stručne podrške deci, učenicima i porodicama.

- Od posebnog značaja će biti rad tih centara na primeni asistivnih tehnologija, objediniće različite usluge koje će unaprediti proces inkluzivnog obrazovanja - rekao je Ružić na okruglom stolu na kojem su učestvovali i predstavnici prosvetnih radnika.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (0)