ZBOG vanrednog stanja, Javno komunalno preduzeće "Infostan tehnologije" omogućilo je produžetak akcije reprograma duga za sve korisnike koji svoje obaveze nisu izmirivali na vreme. Odlukom Gradskog veća, a na predlog rukovodstva JKP "Infostan", akcija je produžena do isteka tri meseca nakon ukidanja vanrednog stanja.

Kako je istaknuto u saopštenju, Javno komunalno preduzeće "Infostan" je na ovaj način izašlo u susret svim zainteresovanim korisnicima koji dosada nisu stigli da zaključe ugovor o priznanju dugovanja i otplati na mesečne rate po najpovoljnijim uslovima, a želeli su to da učine.

- Nakon okončanja vanrednog stanja, korisnici će imati sasvim dovoljno vremena da u periodu od dodatna tri meseca reprogramiraju svoja dugovanja koja su nastala u proteklom periodu - navode iz "Infostana". - Korisnicima koji zaključe reprogram duga otpisuje se celokupna kamata u slučaju ispunjenja ugovornih odredaba, pri čemu mogu da odaberu broj mesečnih rata kao i željeni model otplate preostalog duga. Plaćanjem potraživanja prema gradskom preduzeću u celosti, otpisuje se čak 15 odsto preostalog glavnog duga, za plaćanje "minusa" na tri mesečne rate otpisuje se 12 odsto, za šest rata otpisuje se deset odsto, dok se za 12 rata otpisuje pet odsto.

Sve ove mere donete su da se sugrađanima olakša otplata potraživanja na mesečne rate. Sva pitanja o reprogramu dugovanja sugrađana mogu se uputiti na imejl: infostan@infostan.rs, a korisnicima su na raspolaganju i besplatan telefonski broj 0800/011-018 za pozive iz svih fiksnih mreža svakog radnog dana od 7.30 do 14.00 i subotom od 8.00 do 14.00, kao i broj 011/395-44-20 za pozive iz mobilnih mreža.