Tag Mediteran

GRČKI SPOR SA TURSKOM: Pobedićemo, hajdemo u Hag! Ali, šta ako izgubimo...?

GRČKI SPOR SA TURSKOM: Pobedićemo, hajdemo u Hag! Ali, šta ako izgubimo...?

GENERACIJE političara i novinara decenijama su formirale grčko javno mnjenje polazeći od tvrdnje koju svaki građanin zemlje mora da ponavlja kao jevanđelje ─ da je Grčka u pravu u svojim pretenzijama protiv Turske i da će, uz izuzetak nekih zloglasnih sitnih sporova oko kontinentalnog praga, pobediti ako se obrati Međunarodnom sudu u Hagu.

30. 08. 2020. u 21:33