KPJ

MOBILIZACIJA PROTIV JEDNOG NARODA - SRPSKOG: Za razbijanje Jugoslavije komunisti su koristili verske i nacionalne sukobe

MOBILIZACIJA PROTIV JEDNOG NARODA - SRPSKOG: Za razbijanje Jugoslavije komunisti su koristili verske i nacionalne sukobe

POBEDA boljševizma, izvojevana dosta lako Oktobarskom revolucijom 1917. godine, obezbeđena tek posle građanskog rata 1920. godine, bila je potrošena već 1921. godine, kada je bilo jasno da se ta revolucija neće razliti preko obala Sovjetske Rusije. Njene društvene i materijalne snage bile su iscrpljene i ona se mogla još održavati vraćanjem na kapitalističke odnose, Lenjinovom "novom ekonomskom politikom" (Nep-om), ili Staljinovom represijom. Umesto socijalizma, zasnovanog na društvenoj i proizvodnoj osnovi, stvorena je partijska država za održavanje boljševičkog režima nedemokratskim metodama i terorom.

10. 10. 2022. u 15:57

ŠEMA ZA RUŠENJE ZAJEDNIČKE DRŽAVE: Saradnja KPJ i Kominterne sa Hrvatskom seljačkom strankom

ŠEMA ZA RUŠENJE ZAJEDNIČKE DRŽAVE: Saradnja KPJ i Kominterne sa Hrvatskom seljačkom strankom

ZA JUGOSLOVENSKE komuniste, Hrvatska seljačka stranka (HSS) imala je sve prednosti kao saveznik samim tim što je to bila masovna stranka, što su u njoj videli i seljački i nacionalni pokret, a sve se to potpuno uklapalo u njihovu osnovnu šemu da se rušenje "velikosrpske" diktature i jugoslovenske države može postići ponajpre u savezu sa pokretom ugnjetenih nacija i seljaštva.

09. 10. 2022. u 17:44