Nikola Moravčević

SUDBINA KNEZA LAZARA: Među ostalim dilemama oko smrti kneza Lazara u Kosovskom boju ostaje još jedna

SUDBINA KNEZA LAZARA: Među ostalim dilemama oko smrti kneza Lazara u Kosovskom boju ostaje još jedna

ŠTA se može sa sigurnošću reći o stvarnom toku i ishodu Kosovske bitke, na osnovu šačice neoborivih činjenica koje se sad jedva naziru ispod debelih naslaga kasnijih narodnih legendi, hagiografskih preterivanja u kultno usmerenim spisima i srpskih i otomanskih hroničara, kao i u romanesknim fabulisanjima mnogih stranaca koji su time nadoknađivali oskudno znanje i o tome gde je ta bitka vođena, a i ko su, osim turskog sultana Murata, sa obe zaraćene strane bili njeni glavni učesnici?

22. 06. 2021. u 17:24