Tag Mihailo Marković

OD UZLETA DO SASECANJA SLOBODE MIŠLJENJA: Predstavnici kritičke misli jugo-stvarnosti su etiketirani kao ekstremna levica, anarhisti...

OD UZLETA DO SASECANJA SLOBODE MIŠLJENJA: Predstavnici kritičke misli jugo-stvarnosti su etiketirani kao "ekstremna levica", "anarhisti"...

DONOŠENJEM danas gotovo zaboravljene posebne uredbe - neke vrste lex specialis - Narodna skupština SR Srbije je 28. januara 1975. godine konačno, posle višegodišnjih dovijanja i primene blažih ili oštrijih mera partijsko-državne represije, uklonila sa Filozofskog fakulteta u Beogradu grupu od osam profesora i asistenata, nastavnika ove ugledne akademske ustanove.

10. 02. 2021. u 17:14