Tag LJiljana Bogdanović

PORAZ

PORAZ

UBEDLJIV poraz praćen odgovarajućim umanjenjem moći nekog istaknutog političara uvek biva pred javnošću potvrđivan u dve ravni: profesionalnoj, dakle, političkoj i zvaničnoj u kojoj se karijerni slom događa, i onoj drugoj – ljudskoj, gde jedan individuum javno, kao na pozornici, preživljava dramu svog pada.

30. 01. 2021. u 14:24