Gasprom njeft

NIS na ime dividende isplaćuje više od milijardu dinara

NIS na ime dividende isplaćuje više od milijardu dinara

KOPMANIJA NIS danas akcionarima na ime dividende isplaćuje 1.001.190.856 dinara. Dividenda će biti isplaćena na osnovu Odluke Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad o raspodeli dobiti ranijih godina, pokriću gubitka NIS a.d. Novi Sad za 2020. godinu, isplati dividendi i utvrđivanju ukupnog iznosa neraspoređene dobiti NIS a.d. Novi Sad.

31. 08. 2021. u 12:52