bezbednost na internetu

ČETVRTINA SUICIDA KOD MLADIH DO 25 GODINA: Digitalno nasilje prijaviti na broj 19833

ČETVRTINA SUICIDA KOD MLADIH DO 25 GODINA: Digitalno nasilje prijaviti na broj 19833

SVAKI slučaj ugrožavanja bednosti dece i mladih na internetu i društvenim mrežama treba obavezno prijaviti Nacionalnom kontakt-centru za bezbednost dece na internetu na broj 19833 ili putem platforme pametnoibezbedno.gov.rs čim se dogodi, a ako poruke sadrže pretnje nasiljem, uhođenje, napastvovanje, dečju pornografiju i slično, potrebno je, pored Centra, neodložno obavestiti i policiju, saopštavaju iz ove institucije.

10. 12. 2021. u 15:26