Borislav Pekić

FELJTON - ČUPANJE REPE U ČORTANOVCIMA: Izostajanje  iz škole o verskim praznicima se kažnjavalo

FELJTON - ČUPANJE REPE U ČORTANOVCIMA: Izostajanje iz škole o verskim praznicima se kažnjavalo

BORISLAV Pekić u memoarima potvrđuje da je Savez demokratske omladine Jugoslavije (SDOJ) imao brojne ćelije: "...u svim beogradskim gimnazijama i na većini fakulteta, broj obuhvaćenih lica bio je znatan... imali smo neku vrstu priručne štamparije, fondove na bazi samofinansiranja, ali i neki od drugih negrađanskih izvora prihoda kojim su se služili Robin Hud i Lenjin, komunikacionu mrežu, diskusione klubove - ali više od svega imali smo - volju..."

23. 07. 2021. u 18:00