Zdrava česmovača konačno na Paliću

J. Lemajić

18. 06. 2020. u 08:40

DUGOOČEKIVANA Fabrika vode 2, koja treba da reši dugogodišnje probleme u snabdevanju vodom stanovnika Palića i subotičkih naselja Radanovac i Novi Grad, završena je ovih dana i uskoro će početi sa probnim radom. U njenu izgradnju uloženo je 5,5 miliona evra finansiranih putem kredita Evropske banke za obnovu i razvoj.

Здрава чесмовача коначно на Палићу

Foto: J. Lemajić

- Izgradnja postrojenja za preradu vode na drugom centralnom gradskom kompleksu vodosnabdevanja Vodozahvata 2 na Magnetnim poljima počela je u jesen 2017. sa rokom završetka od dve godine. Očekuje nas još probni rad postrojenja i dobijanje dozvole za početak rada koju izdaje Ministarstvo zdravlja, na osnovu analiza Zavoda za javno zdravlje, koji potvrđuje kvalitet vode u objektu, na njegovom izlazu i u mreži, u delu grada na Radanovcu i Paliću - objašnjava Đerđ Šugar, direktor JKP "Vodovod i kanalizacija".

TEHNOLOGIJA PRERADE

TEHNOLOGIJA prerade vode je slična onoj koja se primenjuje na Vodozahvatu 1, s tim da se neće primenjivati tehnika gasnog hlora koja predstavlja rizik. Kvalitet izlazne vode je smanjen kod arsena na sedam sa 10 mikrograma po litru, koji predstavlja maksimalnu dozvoljenu koncentraciju u prerađenoj vodi na osnovu pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

Šugar dodaje da je filter stanica za tretman sirove vode kapaciteta 80 litara u sekundi, rezervoar za balansiranje potrošnje vode od 2.500 kubika, crpna stanica visokog pritiska od 200 litara u sekundi i objekti za tretman mulja klasifikovanog kao inertan otpad, predstavljaju najznačajniju izgrađenu infrastrukturu ovog postrojenja.

Crpna stanica visokog pritiska i rezervoar za balansiranje potrošnje vode će uz postojeće postrojenje na Vodozahvatu 1 omogućiti ujednačenost pritiska u mreži dovoljne količine vode, koja je obezbeđena bušenjem i opremanjem dva dodatna bunara na ovom objektu. Novu Fabriku vode prošle nedelje obišli su članovi tehničke komisije koji su dobili sve materijale od izvođača radova za dokaz kvaliteta.

- Oni će sagledati šta treba i ako je bezbednost na radu obezbeđena onda oni izdaju svoje mišljenje subotičkom građevinskom odeljenju da se pokreće taj probni rad. Taj probni rad može da traje nekoliko meseci, to će minimalno sigurno toliko trajati, a po zakonu je ograničeno na godinu dana - objašnjava Čaba Šanta iz ovog preduzeća. - Nadamo se da, zbog poznate tehnologije koju smo već primenili na drugom našem vodozahvatu, nećemo imati velikih problema. Za nas je interesantan novi deo tehnologije, prerada mulja i veoma nas interesuje da li će izvođač radova uspeti da dostigne taj naš zahtevani kvalitet da taj otpad bude inertan i da se može odlagati na deponiju.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (0)