U PRIHVATILIŠTU TRI NOVE USLUGE: Sastanak stručnjaka angažovanih u radu sa maloletnim delinkventima

LJ. P.

26. 03. 2022. u 09:45

PORED Dnevnog boravka za decu i mlade iz porodica u riziku, Centar za socijalni rad u Novom Sadu planira da u okviru Prihvatilišta uvede i nove mere, odnosno usluge za decu i mlade u kriznim situacijama, posebno za žrtve trgovine, seksualnog zlostavljanja, dece sa razvojnim i psihijatrijskim teškoćama.

У ПРИХВАТИЛИШТУ ТРИ НОВЕ УСЛУГЕ: Састанак стручњака ангажованих у раду са малолетним делинквентима

Foto Shutterstock

To je na jučerašnjoj konferenciji stručnjaka angažovanih u radu sa maloletnim učiniocima krivičnih dela i prekršaja u Južnobačkom okrugu, održanoj u Novom Sadu, predočila Lidija Tomaš, načelnica Gradske uprave za socijalnu i dečju zaštitu.

Prema njenim rečima, novosadsko Prihvatilište za decu i mlade u riziku pružaće smeštaj za decu u skitnji i prošnji i drugim rizičnim situacijama, socio-zdravstvene usluge, kao i intenzivni terapijski tretman, ali će pružati i intenzivnu podršku porodici kroz edukativan i savetodavni rad.

Foto LJ. P.

Govoreći o maloletničkoj delinkvenciji, Savo Đurđić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu, predočio je da, kada je reč o vaspitnim nalozima, Južnobački okrug ima najbolje rezultate.

- Od tri hiljade izrečenih vaspitnih naloga u sferi tužilaštva, najmanje jedna šestina izrečena je u Novom Sadu - kazao je sudija Đurđić.

- U pogledu sudstva, od hiljadu vaspitnih naloga, koliko je izrečeno u proteklih 15 godina u celoj Srbiji, jedna trećina izrečena je u Novom Sadu. I druge vaspitne mere i uopšte rad sa maloletnicima je intenzivniji.

Cilj je, kako je istakao, da se maloletnička delinkvencija smanji, a da pojačamo kapacitet svih koji rade sa maloletnicima koji su u sukobu sa zakonom. Smisao rada sa ovim mladima je ne samo da se spreči dalje činjenje krivičnih dela već da se ojača maloletnik da može u svakodnevnom životu da opstane.

Po mišljenju prof. dr Zorana Pavlovića, pokrajinskog zaštitnika građana, laičko je verovanje da treba spustiti zakonsku granicu krivične odgovornosti.

DNEVNI BORAVAK

USLUGA dnevnog boravka obezbeđuje se deci i mladima koji su u sukobu sa zakonom, roditeljima, školom ili zajednicom, na način koji ne ometa njihovo školovanje ili odlazak na posao i obuhvata ishranu, zdravstvenu zaštitu, vaspitno-obrazovni rad, osposobljavanje za rad i radne aktivnosti.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (0)