KAKO bi sva deca imala iste uslove za školovanje, Grad Subotica je iz svog budžeta finansirao nabavku udžbenika za 146 đaka romske nacionalnosti.

Komentari (0)