PRAVOM „MAŠU“ OBE STRANE: Gradonačelnik Bijeljine osporava navode za njegov opoziv, a Komisija za izbor i imenovanja ih potvrđuje

V. MITRIĆ

02. 02. 2023. u 20:55

GRADONAČELNIK Bijeljine Ljubiša Petrović dostavio je predsedniku lokalnog parlamenta dokument u kojem inicijativu za njegov opoziv „u celosti osporava“, smatrajući da ne ispunjava zakonom propisane uslove.

ПРАВОМ „МАШУ“ ОБЕ СТРАНЕ: Градоначелник Бијељине оспорава наводе за његов опозив, а Комисија за избор и именовања их потврђује

Foto: V.Mitrić

U dostavljenoj inicijativi se navodi da su razlozi za opoziv gradonačelnika: što nije obezbedio izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata, što ne sprovodi odluke Skupštine grada i strateška razvojna dokumenta grada i što nije podneo Skupštini grada izveštaj o radu.

Navodi se, pored ostalog i što "kao nosilac izvršne vlasti grada Bijeljina nije postupao u skladu sa odredbom člana 69. Zakona o lokalnoj samoupravi, što nije postupao u skladu sa članom 70. Zakona o lokalnoj samoupravi, što nije postupao u skladu sa članom 82. stav 1. Statuta grada Bijeljina, što nije postupao po zaključcima Skupštine grada Bijeljina, što je neadekvatno trošio budžetska sredstva, a zbog čega Skupština grada Bijeljina nije usvojila izveštaj o izvršenju budžeta grada Bijeljina za period od 1. januara do 30. juna 2021. godine i izveštaj o izvršenju budžeta grada Bijeljina za period 1. janura do 30. juna 2022. godine.

Navodi se da „nije realizovao Godišnji plan implementacije Strategije lokalnog razvoja grada Bijeljina za 2021. godinu i Godišnji plan implementacije Strategije lokalnog razvoja grada Bijeljina za 2022. godinu, što nije postupio po članu 59. stav 1. tačka 13. Zakona o lokalnoj samoupravi Službeni glasnik grada Bijeljina'', broj: 09/17) što nije postupio u skladu sa članom 39. stav 2. i 41. stav 1. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama što nije realizovao projekat rekonstrukcije dela javne rasvete na području grada Bijeljina u LED tehnologiji.

Petrović je, u dopisu predsedniku Skupštine grada, obrazložio zašto smatra da su svi navodi s inicijatovom o opozivu neosnovani i poručuje:

FOTO: RTV BN

- Iz sadržine podnesene inicijative proizilazi da odbornici žele da gradonačelniku ograniče pravo na slobodu izražavanja tako što bi mu određivali kada, kako i kojim rečima se može obraćati u sredstvima javnog informisanja, što je u najmanju ruku neozbiljno. Ukoliko su podnosioci inicijative smatrali da postoji odgovornost gradonačelnika za izgovorenu reč u sredstvima javnog informisanja, svakako su imali mogućnost da se ponaosob obrate nadležnom sudu tužbom za zaštitu od klevete, a u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti od klevete, a rok za podnošenje tužbe je svakako istekao imajući u vidu odredbe člana 12. Zakona o zaštiti od klevete. S obzirom da nisu priložili kao dokaz presudu sudu kojom se utvrđuje da određeno izražavanje ima obeležja klevete, jasno je da se radi o paušalnim i krajnje arbitrarnim zaključcima podnosilaca Inicijative koji nemaju uporište u zakonu - saopštio je Petrović.

Ona smatra da je posebno „zabrinjavajuć navod da se pradonačelnik nije pridržavao principa profesionalnosti 21. juna.2021. godine prilikom dolaska najviše delegacije Republike Srpske i 24. septembra 2021. godine, kada nije kao domaćin grada prisustvovao obeležavanju Dana grada, čime je nesavesno i neodgovorno obavljao svoju funkciju, te zloupotrebljavao je zanemarujući činjenicu da su najveću štetu zbog toga trpeli građani Bijeljine“.

Komisija za izbor i imenovanja Skupštine grada, u dopisu predsedniku lokalnog parlamenta pred zakazanu sednicu na kojoj će ovo biti jedna od tema dnevnog reda, navodi da se upoznala se sa inicijativom za opoziv gradonačelnika koju je 12. januara podnelo 25 odbornika u Skupštini grada Bijeljina.

- Komisija za izbor i imenovanja Skupštine Grada Bijeljina konstatuje da je inicijativa obrazložena i podnesena u skladu sa Izbornim zakonom Republike Srpske i Poslovnikom o radu Skupštine Grada Bijeljina - piše Zlatan Lazarević (SNSD), predsednik te komisije. - Komisija prihvata navode iz inicijative i smatra da je inicijativa opravdana, te Skupštini Grada Bijeljina upućuje pozitivno mišljenje o predmetnoj inicijativi.

Sednica je zakazana za 8. februar,


 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (0)

SRBIJU INTERESUJE SAMO KADA ĆE MIR Vučić: Nekada je ta reč bila najpopularnija u svetu, a sada niko ne sme da je izgovori