IZGRADNJOM nove ogledne farme Poljoprivredne i medicinske škole, stvoreni su uslovi za uklanjanje starih zgrada, čime je grad Bijeljina ispunio ugovorne obaveze prema ovoj ustanovi.

Komentari (0)