NOŠENJE maske i na otvorenom sve više postaje pravilo u Evropi.