RUTINA ovih milijardera nije ništa drugo do laž: Špekulativna eksploatacija praćena ispraznim zabrinutošću zbog katastrofalnih humanitarnih posledica za koje je pre svega odgovoran njihov nemilosrdni kapitalizam, piše u kolumni za RT poznati slovenački filozof Slavoj Žižek.

Komentari (0)