Zaposleni su najvredniji resurs

Zaposleni su najvredniji resurs

U modernom biznisu važi pravilo – zaposleni su najvredniji resurs svake kompanije. Zbog toga su napori kompanija usmereni kako na privlačenje talenata sa tržišta rada, tako i na zadržavanje zaposlenih sa iskustvom i dobrim poslovnim rezultatima.

29. 06. 2023. u 14:57UN cilj 8

ESG IZVEŠTAVANJE: Biznis i odgovornost

ESG IZVEŠTAVANJE: Biznis i odgovornost

ESG izveštavanje je proces kreiranja i objavljivanja izveštaja od strane kompanije o uticaju koji ima na životnu sredinu, društveno okruženje, kao i o načinu na koji upravlja organizacijom.

12. 06. 2023. u 10:38UN cilj 5, 8, 13

SVETSKI DAN KNJIGE: Most između generacija i među kulturama

SVETSKI DAN KNJIGE: Most između generacija i među kulturama

SVETSKI dan knjige i autorskih prava je proslava koja promoviše uživanje u knjigama i čitanju. Svake godine, 23. aprila, širom sveta se održavaju proslave kako bi se prepoznao obim knjiga – veza između prošlosti i budućnosti, most između generacija i među kulturama.

24. 04. 2023. u 10:34UN cilj 4

Misli zeleno

Zašto postoji dan Održive gastronomije - 18.jun?

Zato što ukoliko konzumirate lokalnu hranu koja je proizvedena na održiv način pravite razliku za svoju okolinu, životnu sredinu i ekonomiju. Do 2050. godine svet će imati preko 9 milijardi ljudi koji moraju da se prehrane, a podaci pokazuju da se jedna trećina proizvedene hrane izgubi ili baci. Trenutno ne koristimo naše okeane, šume i zemljište na održiv način. Održiva gastronomija nam može pomoći da brinemo o našoj planeti.


4 načina da praktikujete održivu gastronomiju:

✔ Kupujte od malih lokalnih proizvođača

✔ Probajte lokalnu hranu

✔ Kuvajte po tradicionalnim receptima sa lokalnim sastojcima

✔ Ne bacajte hranu

Gubici hrane se dešavaju na različitim nivoima lanca snabdevanja hranom. Prema FAO (Organizacija za hranu i poljoprivredu), postoji pet stupnjeva u kojima dolazi do gubitka hrane:
1. Poljoprivredna proizvodnja
2. Rukovanje i skladištenje nakon žetve
3. Obrada
4. Distribucija
5. Potrošnja

Budimo pažljiviji kao proizvođači dok koristimo naše prirodne resurse i budimo izbirljiviji u pogledu toga kako biramo hranu kao potrošači.

Info tabla

01

Šta označava CARPOOLING?

02

Ko su ekološki migranti?

03

Šta je održivi lanac snabdevanja?

04

Šta predstavlja regenerativna poljoprivreda?

05

Šta podrazumeva naked/nude pakovanje?

06

Digitalna trezvenost?