GLOBALNI FORUM O ETICI VEŠTAČKE INTELIGENCIJE: Ka razumevanju i upravljanju novim izazovima

GLOBALNI FORUM O ETICI VEŠTAČKE INTELIGENCIJE: Ka razumevanju i upravljanju novim izazovima

VEŠTAČKA inteligencija (AI) je tehnologija koja ima veliki potencijal da unapredi različite aspekte ljudskog života, kao što su zdravstvo, obrazovanje, ekonomija, kultura i društvo. Međutim, AI takođe nosi i brojne izazove i rizike, koji se tiču etičkih, pravnih, socijalnih i političkih pitanja. Kako bi se osiguralo da AI bude razvijana i korišćena na način koji poštuje ljudska prava, dostojanstvo i demokratiju, potrebno je uspostaviti jasne i odgovorne okvire za njeno upravljanje.

12. 02. 2024. u 08:56UN cilj 9

ZA BOLJE SUTRA: Svetski dan obrazovanja o zaštiti životne sredine

ZA BOLJE SUTRA: Svetski dan obrazovanja o zaštiti životne sredine

Zaštita životne sredine je jedan od najvažnijih i najhitnijih zadataka savremenog čovečanstva. Obrazovanje je ključni alat i faktor za zaštitu životne sredine, jer omogućava ljudima da steknu znanja, veštine i stavove koji su potrebni za razumevanje, poštovanje i očuvanje životne sredine, kao i za rešavanje ekoloških problema i izazova.

25. 01. 2024. u 10:25UN cilj 4, 13

MEĐUNARODNI DAN OBRAZOVANJA: Učenje za trajni mir

MEĐUNARODNI DAN OBRAZOVANJA: Učenje za trajni mir

OBRAZOVANjE je jedno od osnovnih ljudskih prava i ključni faktor za razvoj, mir i prosperitet. Ono omogućava ljudima da steknu znanja, veštine i vrednosti koje su potrebne za lični i profesionalni rast, kao i za doprinos društvu i svetu. Obrazovanje takođe promoviše demokratiju, toleranciju, solidarnost, kulturu i dijalog među različitim narodima i civilizacijama.

24. 01. 2024. u 11:09UN cilj 4

Misli zeleno

Zašto postoji dan Održive gastronomije - 18.jun?

Zato što ukoliko konzumirate lokalnu hranu koja je proizvedena na održiv način pravite razliku za svoju okolinu, životnu sredinu i ekonomiju. Do 2050. godine svet će imati preko 9 milijardi ljudi koji moraju da se prehrane, a podaci pokazuju da se jedna trećina proizvedene hrane izgubi ili baci. Trenutno ne koristimo naše okeane, šume i zemljište na održiv način. Održiva gastronomija nam može pomoći da brinemo o našoj planeti.


4 načina da praktikujete održivu gastronomiju:

✔ Kupujte od malih lokalnih proizvođača

✔ Probajte lokalnu hranu

✔ Kuvajte po tradicionalnim receptima sa lokalnim sastojcima

✔ Ne bacajte hranu

Gubici hrane se dešavaju na različitim nivoima lanca snabdevanja hranom. Prema FAO (Organizacija za hranu i poljoprivredu), postoji pet stupnjeva u kojima dolazi do gubitka hrane:
1. Poljoprivredna proizvodnja
2. Rukovanje i skladištenje nakon žetve
3. Obrada
4. Distribucija
5. Potrošnja

Budimo pažljiviji kao proizvođači dok koristimo naše prirodne resurse i budimo izbirljiviji u pogledu toga kako biramo hranu kao potrošači.

Info tabla

01

Šta označava CARPOOLING?

02

Ko su ekološki migranti?

03

Šta je održivi lanac snabdevanja?

04

Šta predstavlja regenerativna poljoprivreda?

05

Šta podrazumeva naked/nude pakovanje?

06

Digitalna trezvenost?