NOVI broja časopisa "Kultura" obrađuje dve teme - "Institut legata i kulturna politika u Srbiji" i "Estetika tela u hrišćanstvu". Urednica teme posvećene činu dobročinstva, dr Jadranka Božić, smatra da bi "kulturnom politikom trebalo negovati kulturu darivanja, kao i poštovanje prema darodavcima ali i spram požrtvovanosti čuvarnih prenosilaca kulturnih dobara".

Komentari (0)